Młodzież sport

Młodzież sport to grupa najbardziej zaawansowana, która bierze udział w rywalizacji turniejowej na poziomie ogólnopolskim, a także bierze udział w szkoleniach tanecznych, kadrach okręgowych i polskich.

Rywalizacja turniejowa odbywa się w kategoriach solo oraz w parach.